Vil du vite mer om lærlinger og å bli lærebedrift?

10 January, 2022

Kontakt: 932 45 252post@opplaringssenteret.no

Hva er en lærling og en lærebedrift? 

Lærlinger er elever som går yrkesfaglig utdannelse, det vil si at de etter fullførte 2 år på skolen skal gå ut i opplæring i bedrift, eller gå i læra som vi kalte det i gamledager (2019). Lærlingen får opplæring mens de jobber som ansatt i fagrelevante bedrifter i 2 år, frem til de avlegger sin fagprøve på arbeidsplassen.

 

Hvem og hva er Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon? 

Formelt er vi et opplæringskontor, en forening som stiller med oppfølging og videreopplæring av våre lærlinger og medlemsbedrifter. Et opplæringskontor eies av sine medlemsbedrifter, og bistår i arbeidet med å få lærlingene frem til fagprøven, og sørger for at de er klare til arbeidslivet. Vi er et bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv.

Vi er et aktivt opplæringskontor og tilbyr opplæring gjennom et større kursprogram. Her tilbyr vi både grunnopplæring, fordypning og arbeidseffektivisering. Våre kurs imøtekommer læreplanens bredde og tenkt langsiktig for lærlingens fremtidige arbeidsmuligheter. Skulle det trengs litt ekstra opplæring i bedriften, finner vi midler og løsninger til det.

Vi er det eneste fagspesifikke opplæringskontoret for våre fag som fra august 2022 omfatter grafisk produksjonsteknikk, profileringsdesign, og IT-utviklerfaget, samt de tre som overtar for mediegrafikerfaget: medieteknikker, mediedesign og innholdsproduksjon.

 

For å blir godkjent som lærebedrift må man 

 • ha en fagperson med enten relevant fagbrev, eller til sammen seks års relevant utdanning og arbeidserfaring. Denne personen blir registret i fylket som faglig instruktør. Et enkelt e-kurs må gjennomføres i godkjenningsprosessen.
 • ha en intern opplæringsplan som viser hvordan lærlingen skal nå kompetansemålene (dette settes opp av Opplæringssenteret).
 • Å kunne tilby arbeidsoppgaver som er relevante i henhold til faget.

 

Lærebedriften har ansvar for 

 • å ansette lærlingen gjennom lærekontraktens løpetid (ordinært 2 år). Kontrakten opphører ved utgangen av læretiden, og hverken av partene har noen forpliktelser utover denne tidsperioden. Bedriften kan selv ansatte kandidaten om ønskelig.
 • å betale ut lønn etter avtale. Se https://opplaringssenteret.no/okonomi-og-lonn/ for gjeldende tariffbaserte læringssatser.
 • Gi yrkesfaglige relevante oppgaver i henhold til fagets læreplan.
 • Å utnevne en faglig leder, og eventuelt, en instruktør som skal gi faglig opplæring og som er lærlingens nærmeste kontaktperson og mentor.
 • Å tilby arbeidsplass under svenneprøven.

 

Opplæringskontor har ansvar for 

 • Skal hjelpe lærebedrift og lærling med administrative oppgaver (herunder også godkjenning og utforming av lærekontrakten).
 • Oppfølging av lærlingeforholdet og regelmessig rapportering mot fylket.
 • Forvalte lærlingtilskuddet etter læreplanen, i henhold til opplæringsloven.
 • Rekruttering og kvalitetssikring av kandidater etter lærebedriftenes ønsker og behov.
 • Sette opp intern opplæringsplan på vegne av bedriftens virksomhet.
 • Sørge for at de læreplanmålene som ikke dekkes i bedriftens daglige arbeid blir imøtekommet gjennom kurs eller andre læremidler.
 • Løse eventuelle utfordringer som måtte oppstå i læreforholdet
 • Sørge for at lærlingen er forberedt og klar til å møte svenneprøven og se til at læringen er oppmeldt riktig og i tide.

 

Ta gjerne kontakt på 932 45 252 eller post@opplaringssenteret.no