Sjekkliste for registreringen

Finn frem dette før du registrerer deg:
  1. CV og søknad.
  2. Vitnemål fra videregående skole.
  3. Karakterutskriften din dersom du har høyere utdannelse.
  4. Webbasert portfolio (gjelder ikke grafisk produksjonsteknikk).
  5. Attester fra arbeidsgivere (valgfritt).

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss!

Line Hverven

Daglig leder

Anne Cappelen Grandt

Kursansvarlig, faglig leder og skolekontakt

Christian Berg Nilsen

Faglig leder/Kontaktperson for nye søkere

Erik Sørum

Faglig leder for Profileringsdesign og GPT