Line Hverven

Daglig leder

Anne Cappelen Grandt

Kursansvarlig, faglig leder og skolekontakt

Christian Berg Nilsen

Faglig leder/Kontaktperson for nye søkere

Erik Sørum

Faglig leder for Profileringsdesign og GPT

Hallvard Hatlestad

Spacing

Rolf Wesenberg

Faglig leder for lærlinger innen grafisk produksjonsteknikk. Svennebrev som trykker og yrkespedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus. Underviser på Opplæringssenterets teorikurs for grafisk produksjonsteknikk.

Hallvard Hatlestad

Adobe-sertifisert ekspert (ACE) og Adobe-sertifisert instruktør (ACI), Hallvard har vært kursleverandør for Opplæringssenteret siden 2004, og underviser i blant annet Adobe-pakken og Office-programmene, men også i områder som arbeidsprosesser og universell utforming.