Line Hverven

Daglig leder

Anne Cappelen Grandt

Kursansvarlig, faglig leder og skolekontakt

Christian Berg Nilsen

Faglig leder/Kontaktperson for nye søkere

Hallvard Hatlestad

Spacing

Rolf Wesenberg

Faglig leder for lærlinger innen grafisk produksjonsteknikk. Svennebrev som trykker og yrkespedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus. Underviser på Opplæringssenterets teorikurs for grafisk produksjonsteknikk.

Hallvard Hatlestad

Adobe-sertifisert ekspert (ACE) og Adobe-sertifisert instruktør (ACI), Hallvard har vært kursleverandør for Opplæringssenteret siden 2004, og underviser i blant annet Adobe-pakken og Office-programmene, men også i områder som arbeidsprosesser og universell utforming.