Rolf Wesenberg

10 August, 2020

Faglig leder for lærlinger innen grafisk produksjonsteknikk. Svennebrev som trykker og yrkespedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus. Underviser på Opplæringssenterets teorikurs for grafisk produksjonsteknikk.