Om oss

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon rekrutterer dyktige elever og studenter innen grafisk design, web, film og grafisk produksjon til å bli lærlinger i bedrifter.

Vi er et offentlig godkjent opplæringskontor som dekker Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland. Vi samarbeider med en rekke bedrifter fra ulike deler av mediebransjen (reklamebyråer, aviser, webbyråer, grafiske bedrifter, filmselskaper og inhouse-avdelinger).

Vår virksomhet er finansiert gjennom offentlige lærlingtilskudd.

Ansatte

Samarbeidspartnere

Styret

Styret er sammensatt av representanter fra våre medlemsbedrifter.

Medlemmer:
  • Boris Henriksen, Cappelen Damm
  • Knut Grav, HG Media
  • Lars Petter Riisa, Merkur Grafisk
  • Bjørn Hermansen, HAI Interaktiv

 

Varamedlemmer:
  • Hilde Lauritzen, Kikkut Kommunikasjon 
  • Petter Herming, Geelmuyden Kiese