Om oss

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon rekrutterer dyktige elever og studenter innen grafisk design, web, film og grafisk produksjon til å bli lærlinger i bedrifter.

Vi et offentlig godkjent opplæringskontor som dekker Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og deler av Innlandet. Vi samarbeider med en rekke bedrifter fra ulike deler av mediebransjen (reklamebyråer, aviser, webbyråer, grafiske bedrifter, filmselskaper og inhouse-avdelinger).

Vår virksomhet er finansiert gjennom offentlige lærlingtilskudd.

Ansatte

Line Hverven

Daglig leder

Mer enn 25 års erfaring fra grafisk-, design- og mediebransjen. Opprinnelig svennebrev som reprotekniker.
Brennende opptatt av god kommunikasjon og kontinuerlig forbedring for bransjen.
Ler høyt og mye og tenker at alt er mulig.

Anne Cappelen Grandt

Kursansvarlig, faglig leder og skolekontakt

Kursansvarlig, skolekontakt og faglig leder for lærlinger innen mediegrafiker og profileringsdesign. Grafisk designer med svennebrev og mesterbrev i mediegrafikerfaget. Kursinstruktør i Adobe CC og kreative kurs. Prosjektleder for Yrkes-NM i mediegrafikerfaget samt ekspert og internasjonal dommer i grafisk design i både Euroskills og Worldskills.

Annes engasjement skinner igjennom i hennes omsorg og superkompetanse for lærlingene.

Christian Berg Nilsen

Faglig leder/Kontaktperson for nye søkere

Faglig leder for lærlinger innen mediegrafikerfaget. Han har selv svennebrev som mediegrafiker og i tillegg utdannelse i grafisk- og webdesign, prosjektdesign og som yrkesfaglærer i medier og kommunikasjon. Christian har praksis som digitaltrykker og grafiker og har arbeidet som lærer i medier og kommunikasjon videregående skole.
Christians slagord er: Uten nerden stopper verden.

Samarbeidspartnere

Rolf Wesenberg

Faglig leder for lærlinger innen grafisk produksjonsteknikk. Svennebrev som trykker og yrkespedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus. Underviser på Opplæringssenterets teorikurs for grafisk produksjonsteknikk.

Hallvard Hatlestad

Adobe-sertifisert ekspert (ACE) og Adobe-sertifisert instruktør (ACI), Hallvard har vært kursleverandør for Opplæringssenteret siden 2004, og underviser i blant annet Adobe-pakken og Office-programmene, men også i områder som arbeidsprosesser og universell utforming.

Styret

Styret er sammensatt av representanter fra våre medlemsbedrifter.

Medlemmer:
  • Boris Henriksen, Cappelen Damm
  • Knut Grav, K3G
  • Petter Herming, Trigger
  • Hilde Thoresen, Kikkut Kommunikasjon

 

Varamedlemmer:
  • Erik Schøien, Pravda 
  • Lars Vegard Halvorsen, Printing

 

Valgkomité:
  • Steinar Gjerholm, Gjerholm 
  • Mari Groeng, Lørenskog Hus