Økonomi og lønn

En lærlinglønn utgjør en andel av begynnerlønnen for en tilsvarende stilling i bransjen. Lønnen starter på et visst nivå og stiger gjennom læretiden.

Alle utgiftene knyttet til administrasjon, kurs, oppfølging og fag-/svenneprøve dekkes av Opplæringssenteret.

Lønn
  • Lærlingen jobber en vanlig arbeidsuke på 37,5 timer.
  • For bedrifter med tariffavtale gjelder avtalte lønnssatser (se under) og som er veiledende/anbefalte satser for andre.
  • Dersom det er behov for overtid, skift og nattillegg skal det kompenseres for dette i form av tilleggsbetaling eller avspasering.

Støtte fra Lånekassen og Lærlingefondet

Som lærling kan du også ha rett til stipend, lån og tilskudd. Du kan søke lån og stipend fra Lånekassen, som dekker lærlinger i elleve måneder per skoleår. Lærlingefondet kan gi et tilskudd på opp til 2000 kr per måned hele det første året, dersom lærlingen har mindre enn 8.000 i netto inntekt pr. måned.

Støtte fra Lånekassen

Støtte fra Lærlingefondet