Mediegrafikerfaget fornyes!

17 January, 2022

Fra 1. august 2022 vil Mediegrafikerfaget erstattes av tre nye fagbrev: Mediedesignfaget, Innholdsproduksjonsfaget og Medieteknikkfaget. Innholdet i disse nye fagene kommer fra mediegrafikers læreplan, men er formulert og mer spesifisert i sine fordypningsområder.

Utover disse fagene har vi oppdaterte kompetansemål innen Grafisk produksjonsteknikk og Profileringsdesign, og vil også ta inn IT-utviklerfaget, et nytt fagbrev som springer ut ifra Informasjonsteknologi VG2.

De nye fagene

Mediedesign
En moderne grafisk designer som skaper visuelle uttrykk til både fysiske produksjoner og digitale plattformer. Lærlingen kan jobbe bredt med prosjekter fra idéutvikling og konsepter til utforming av grafiske produkter, animasjon, visuell brukerretting og brukergrensesnitt, samt ta et steg ut i frontend-utvikling.

Innholdsproduksjon
Innholdsprodusenten jobber med kommunikasjon og utforming av innhold i ulike digitale kanaler. Dette faget deler mye av den faglige bredden vi kjenner fra mediegrafikerfaget, men med en større mulighet til å spisse seg inn i fagområdene. Arbeidsoppgavene inkluderer idéutvikling og planlegging og gjennomføring av medieinnhold og medieproduksjoner innen grafisk, film, lyd og foto. Forståelse for valg av ulike kommunikasjonsflater, og publiseringsplattformer, samt analyse av resultater kommer inn som ny og sentral kompetanse.

Medieteknikker
Lærlingen håndterer og distribuerer audiovisuelt innhold, ved å lage velfungerende og profesjonelle produksjoner og installasjoner innenfor film, TV, og live streaming av konferanser og arrangement. Dette lærefaget omfavner blant annet produksjonsassistenter, og andre som jobber på settet under opptak. Endelig vil også lyd nå kunne bli et hovedområde i lærlingenes arbeid.

IT-Utvikler
Alt fra datamaskiner til panelovner med funksjonalitet må programmeres. Dette er IT-utviklerens håndverk. En IT-utviklerlærling skal kunne ikke bare kunne produsere med kode, men skal aktivt være en del av bedriften og kunne planlegge og dokumentere sitt arbeid. Datainnsamling, analyse, testing, feilsøk og -retting vil også være viktig i opplæringen.

Våre andre fag

Vi følger også opp fagene grafisk produksjonsteknikk fra Industriteknologi, og Profileringsdesign fra Interiør og eksponeringsdesign.

Grafisk produksjonsteknikk
Dette er det moderne «trykkerfaget» omfavner det som skjer på et trykkeri, med alt fra førproduksjon, digitaltrykk og offset, samt grafisk ferdiggjøring. Digitaltrykk og offset med produksjon av alt fra små visittkort til emballasje og bøker. Her er det behov for arbeidskraft.

Profileringsdesign
For deg som vil jobbe med design av skilt og dekor, for eksempel bildekor. Faget omfavner også noe idé og filoppsett, men det som virkelig skiller seg fra andre grafiske fag at man her jobber mer i fysiske rom og med montering.

Du kan bli lærling i disse fagene dersom du har

  • Fullført Medieproduksjon VG2 for Medieteknikk, Innholdsproduksjon eller Mediedesign.
  • Fullført Informasjonsteknologi VG2 for IT-utvikler.
  • Høyere utdanning innen mediedesign, visuell kommunikasjon eller tilsvarende annen relevant bakgrunn — ta kontakt, så finner vi ut av det.