Kurs for lærlinger

Som en del av vårt tilbud tilbyr vi nyttige kurs for lærlingene. Disse omfatter fordypningskurs i aktuelle programmer, elektronisk publisering, web-annonsering og kreative workshops. Kursene er gratis for våre lærlinger. Kurslokalet vårt er utstyrt med moderne utstyr og siste versjon av programvarene.

Du kan også laste ned vår kurskatalog som PDF her. 

Laster kurs...