Kreativ idéprosess for alle pengene!

25 April, 2018
Kreativ idéprosess for alle pengene!

Superfokuserte og aktive lærlinger jobber med ideer så det suser!

Vi jobber med alt fra hvordan får man en idé, hvordan jobbe videre og få en kampanje, slagord, navn og markedsføring av produktet. Latteren runger underveis, deilig å høre!