Slik blir dere lærebedrift

Vi finner talentene — dere tilbyr den praktiske erfaringen

Vi har lang erfaring i formidling av lærlinger, kjenner bransjene våre godt og er dyktige på å finne rett kandidat til bedriftene.

Lærlingene våre har bakgrunn fra mediefag eller produksjonsfag på videregående, eller utdanning innen visuell kommunikasjon fra høyskole eller tilsvarende.

Vi formidler lærlinger innen:

 • Illustrasjon: Design
  Design, web og film

  Kandidater med utdanning innen visuell kommunikasjon, grafisk design, eller webdesign.

 • Illustrasjon: Trykk
  Grafisk produksjon

  Kandidater med yrkesfag innen industriteknologi fra videregående skole. Annen teoretisk og praktisk bakgrunn kan også godkjennes.

 • Illustrasjon: Profilering
  Profileringsdesign (skilt og dekorbransjen)

  Kandidater med bakgrunn fra Design og håndverk fra videregående skole.

Dere bør ansette en lærling fordi:

 • Dere får inn ny, fremtidsrettet kompetanse med digitale ferdigheter.
 • Unge, nyutdannede medarbeidere er fleksible og tilpasser seg lettere bedriftens rutiner og arbeidsoppgaver.
 • En lærling er et friskt pust som tar med seg nye impulser både faglig og sosialt.
 • Bedriften viser et samfunnsansvar og stiller sterkere ved tildeling av offentlige oppdrag.
 • En lærling betaler seg raskt og bidrar positivt til verdiskaping i bedriften.

Praktikant, praksisplass, internship, juniordesigner, trainee – mange navn på samme fenomen. Men, alt handler om de kreative talentene du vil ha med på laget for å møte morgendagens utfordringer, og da er lærlingordningen den mest ryddig og seriøse måten å knytte disse til seg på.

Slik fungerer det:

Illustrasjon: kurs

Hva gjør Opplæringssenteret?

 • Finne, vurdere og velge ut de rette kandidatene til bedriftene.
 • Forestår all administrasjon rundt lærlingforholdet — fra kontraktsinngåelse til fag-/svenneprøve.
 • Gir teoretisk kompetanseheving i form av kurs.
 • Følger opp bedriften og lærlingen gjennom læretiden.
Illustrasjon: kurs

Bedriftens ansvar:

 • Gi lærlingen relevante oppgaver og faglige utfordringer som skaper mestringsfølelse.
 • Gi faglig råd og veiledning i det daglige arbeidet.
 • Inngå arbeidsavtale som omfatter lønn og andre forpliktelser og rettigheter.
Illustrasjon: kurs

Lærlingens forpliktelser:

 • Utføre arbeidsoppgaver i henhold til forventninger og krav.
 • Overholde bedriftens arbeidsreglement.
 • Ta ansvar for egen læring ved å be om instruksjon ved behov, bruke tilgjengelige læringsressurser samt ytre ønske om spesielle oppgaver og faglige utfordringer.
Læretiden er normalt to år og avsluttes med avleggelse av fag-/svenneprøve. Etter det står bedriften fritt til å ansatte lærlingen fast eller ikke.

Vi har lang tradisjon med å utvikle talenter innen kommunikasjonsfaget. De siste årene har vi utviklet selskapet til å bli et kommunikasjonshus med mange disipliner, derav grafiske fag. I denne utviklingen har vi satset på unge talenter, og hatt stor suksess med mediegrafikerlærlinger. Vi vil fremover fortsette suksessoppskriften sammen med Opplæringssenteret.

Petter Herming, Senior rådgiver/partner Geelmuyden Kiese

Kurs for lærlinger

Som en del av vårt tilbud tilbyr vi nyttige kurs for lærlingene. Disse omfatter fordypningskurs i aktuelle programmer, elektronisk publisering, webannonsering og kreative workshops. Kursene er gratis for våre lærlinger.

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs på forespørsel. Kontakt oss for mer informasjon om dette.

En liten investering som kan gi stor verdi

En lærlinglønn utgjør en viss andel av begynnerlønnen for en tilsvarende stilling i bedriften. Andelen begynner på ca. 35 % og stiger til ca. 75 % på slutten av læretiden.
Opplæringssenteret dekker alle andre kostnader knyttet til lærlingkontrakten. Bedriften er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter læretiden, men mange gjør det.

Slik finner vi den rette kandidaten for dere:

 1. Dere lager en kravspesifikasjon eller stillingsbeskrivelse.
 2. Vi finner kandidater som matcher spesifikasjonene og kvalitetssikrer disse gjennom bl.a. intervju.
 3. Dere velger hvem dere ønsker å vurdere nærmere.
 4. Når dere finner den rette kandidaten, tar vi oss av arbeidet med kontrakter og annen administrasjon.