Om oss

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon rekrutterer dyktige elever og studenter innen grafisk design, web, film og grafisk produksjon til å bli lærlinger i bedrifter.

Vi er et offentlig godkjent opplæringskontor som dekker Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland. Vi samarbeider med en rekke bedrifter fra ulike deler av mediebransjen (reklamebyråer, aviser, webbyråer, grafiske bedrifter, filmselskaper og inhouse-avdelinger).

Vår virksomhet er finansiert gjennom offentlige lærlingtilskudd.

Medievikar — rekruttering og bemanning av erfarent personell
Vi bistår også med rekrutterings- og bemanningstjenester for reklame-, kommunikasjons- og mediebransjen gjennom datterselskapet Medievikar. Våre dyktige rekrutterere har et bredt kontaktnett og god forståelse for spesialkompetansen som bedriften din trenger for å fylle vikariater, prosjektstillinger eller faste stillinger.

Ansatte

Portrettfoto: Willy Jordet

Willy Jordet

Daglig leder for Opplæringssenteret og datterselskapet Medievikar. Siviløkonom/cand.polit. og DNV-sertifisert rekrutterer. Har lang fartstid som operativ leder i bl.a. grafisk bransje og forlag. I tillegg har han bred erfaring fra markedsanalyse og statistikkproduksjon, styrearbeid, bedriftsrådgivning samt rekruttering.

Send en mail til Willy

Tlf. 930 45 593

Portrettfoto: Rolf Wesenberg

Rolf Wesenberg

Faglig leder for lærlinger innen grafisk produksjonsteknikk. Svennebrev som trykker og yrkespedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus. Underviser på Opplæringssenterets teorikurs for grafisk produksjonsteknikk.

Send en mail til Rolf

Tlf. 905 99 784

Portrettfoto: Anne Cappelen Grandt

Anne Cappelen Grandt

Kursansvarlig og faglig leder for lærlinger innen mediegrafiker og profileringsdesign. Grafisk designer med svennebrev og mesterbrev i mediegrafikerfaget. Kursinstruktør i Adobe CC og kreative kurs. Prosjektleder for Yrkes-NM i mediegrafikerfaget samt ekspert og internasjonal dommer i grafisk design i både Euroskills og Worldskills.

Send en mail til Anne

Tlf. 907 61 403

Portrettfoto: Christian Berg Nilsen

Christian Berg Nilsen

Faglig leder for lærlinger innen mediegrafikerfaget. Han har selv svennebrev som mediegrafiker og i tillegg utdannelse i grafisk- og webdesign, prosjektdesign og som yrkesfaglærer i medier og kommunikasjon. Christian har praksis som digitaltrykker og grafiker og har arbeidet som lærer i medier og kommunikasjon videregående skole.

Send en mail til Christian

Tlf. 459 17 174

Styret

Styret er sammensatt av representanter fra våre medlemsbedrifter.

Medlemmer:
  • Boris Henriksen fra Cappelen Damm
  • Knut Grav fra HG Media
  • Lars Petter Riisa fra Merkur Grafisk
  • Bjørn Hermansen fra HAI Interaktiv
Varamedlemmer:
  • Hilde Lauritzen fra Kikkut Reklamebyrå
  • Mari Rem Groeng fra Lørenskog Hus