Slik blir du lærling

Med praktisk bransjeerfaring og en fot innenfor stiller du sterkere

Du er utdannet innen kreative fag, klar for å ta fatt på spennende arbeidsoppgaver og så møter du dette: Du trenger en jobb for å få dokumentert erfaring, men i jobbutlysningene kreves alltid relevant erfaring for å få jobben.

Bruk læreplass som et springbrett for karrieren din.

 • Illustrasjon: Design
  Lærling innen design, web og film

  Du får arbeide med enten grafisk design, webdesign, interaksjonsdesign eller film. Mulighetene er mange og du kan få jobb i bl.a. byrå, forlag eller inhouse. Faget heter Mediegrafiker.

 • Illustrasjon: Trykk
  Lærling innen print og grafisk produksjon

  Du får jobbe i en grafisk bedrift, med alt fra produksjonsplanlegging, trykking (offset eller digital), etterbehandling og distribusjon. Faget heter Grafisk Produksjonsteknikk.

 • Illustrasjon: Profilering
  Lærling innen skilt og dekor

  Du får jobbe med å utforme, produsere og montere skilt, folie i interiør, foliering av biler og utstillingsmateriell. Faget heter Profileringsdesigner.

Søk læreplass

Fordeler som læring

 • Relevant arbeidserfaring og en fot innenfor bransjen.
 • Lønn under utdanning.
 • Dokumentert utdanning (svennebrev).
Gode muligheter i arbeidslivet

Også for lærebedriftene er dette en fin mulighet. Et stort flertall av våre lærebedrifter tar inn lærlinger fordi de ønsker å ansette dem i fast stilling etter læretiden. En lærlingkontrakt er derfor ofte en vei til en fast jobb.

Kurs for lærlinger

Som en del av vårt tilbud tilbyr vi nyttige kurs for lærlingene. Disse omfatter fordypningskurs i aktuelle programmer, elektronisk publisering, webannonsering og kreative workshops. Kursene er gratis for våre lærlinger.

Kursoversikt

Lønn og stipend

Læretiden er en utdannelse med lønn. Du kan også søke om støtte fra Lånekassen og Lærlingefondet.

Økonomi og lønn

Slik fungerer det

Illustrasjon: kurs

Opplæringssenteret står for:

 • Overordnet faglig ansvar.
 • All administrasjon rundt lærlingforholdet.
 • Kompetansehevende kurs.
 • Oppfølging av bedriften og lærlingen.
 • Bistand ved eventuelle problemer for bedrift eller lærling.
Illustrasjon: kurs

Bedriften forplikter seg til å:

 • Gi relevante og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Gi hjelp og veiledning underveis i det daglige arbeidet.
 • Ta hensyn til at lærlingen er i en opplæringssituasjon.
 • Lønne lærlingen og gi andre goder som bedriftens ansatte får.
Illustrasjon: kurs

Lærlingen forplikter seg til å:

 • Utføre arbeidsoppgaver i henhold til forventninger og krav.
 • Overholde bedriftens arbeidsreglement.
 • Gå inn i lærlingrollen med en positiv holdning og ta ansvar for egen faglig utvikling.
Læretiden er normalt to år og avsluttes med avleggelse av fag-/svenneprøve. Etter det står bedriften fritt om den vil tilby videre ansettelse eller ikke.
Krav om bakgrunn for læreplass

For å søke læreplass må du ha tatt mediefag på videregående eller ha en bachelor i visuell kommunikasjon eller lignende. Annen relevant bakgrunn kan også godkjennes – ta kontakt med oss så finner vi ut av det.

Illustrasjon: fot innenfor

Få praksis og en fot innenfor —bli lærling